poslanstvo

Poslanstvo podjetja je podpreti razvoj na večih nivojih v našem okolju. Tako pokrivamo nivo individualne in skupinske psihoterapije, osebne rasti, svoj fokus pa dodatno usmerjamo na področja organizacij in podjetij.

V dosedanjih sodelovanjih z organizacijami smo potem dinamičnih diskusij prišli do zanimivih spoznanj. Učinkovitost posredovanja znanja v našem prostoru je pretočna, a problematika je v integraciji predavanega znanja v praktično uporabnost.

Za nas so ta spoznanja postala izziv. Pričeli smo z razvijanjem programa za učinkovitejšo integracijo naučenega. Z raznimi tehnikami in pristopi smo oblikovali slednje:

image“Team building plus” je zasnovan tako, da se skupina po team building izkušnji kontinuirano srečuje v podporni skupini in tako skozi procesno sodelovanje integrira naučeno znanje. Z eksperimenti pridobiva izkušnje. Z novimi izkušnjami pa možnost asimilacije željnih novih načinov vedenja in zavrnitvijo starih. Tako privedemo tim do homogenega sodelovanja in učinkovitega sporazumevanja.

Organizacije so do sedaj naročale tudi interaktivna predavanja, skupinske kreativne delavnice, treninge komunikacije. S tem so uspešno premagale svoje ovire na poti rasti.